За едно масово уволнение ,КТ, "приятелството" и още нещо...снимка: тук

Ха така...вече получихме прословутите т.нар.Предизвестия за масово уволнение на персонала при ликвидация и закриване на едно предприятие /АД/ на 12 юли.За недоумяващите и непрочелите частици от предисторията вижте тук.

Обаче преди известно време по инициатива на колектива и по вече приетото допълнение към КТ/Кодекса на Труда/, колектива на свое напълно редовно Общо събрание излъчи свои представители/вместо синдикат/ в защита на интересите и правата на работниците и служителите във всички случаи ,които касаят интересите и правата на колектива.Е,аз за зло или добро попаднах в тази комисия на представителите/чл.7 и 7а от КТ/.

Тук е момента да вметна ,че аз имам едно висше образование-инженерно.Обаче се наложи да попрочета доста и сега спокойно мога да се явя на изпит по КТ и Търговския закон. А сега вижте и сагата или въртележката,в която попаднах аз и останалите.

Нарушения преди връчването на въпросните Предизвестия имаше по чл.130в и г,както и по други членове от КТ.За тези членове и процедура аз не веднъж и дваж устно предупредих сегашното ръководство и бъдещите ликвидатори на фирмата ни,включително и на едно неформално събрание на колектива по инициатива на работодателите ,състояло се на 9 юли.Въпреки това не бе предприето нищо по въпроса.На 12 юли ни бяха връчени тези документални листчета ,с които ни предизвестяваха ,че реално имаме още 1 месец в тази фирма.А после? Ами после на борсата на труда....

И така,аз вярна на вътрешния си глас и четяща законите и разпоредбите,отказах да подпиша това предизвестие с аргументацията ,че се погазват правата ни и че е нарушена процедура по КТ.Това бе по мой прочит на КТ,но и не се оставих да бъда манипулирана и си направих съответните юридически консултации.Резултатът?Ами права бях!

От тук нататък сезирах Инспекцията по труда в Бургас в качеството си на член-представител на колектива и сега чакам тяхното разследване,съдействие , намеса и наказания на отговорните лица.

Последствията?Ами ще видим...

Обаче сегашното ръководство-Изпълнителния Директор/моя бивша колежка и съученичка от гимназията/,ликвидаторите и част от тези,заради които правя тези борбени жестове/сиреч част от колектива / сега ме гледат с недобри очи и се правят на обидени и засегнати.

Така,че стискайте ми палци/за да се самосъхраня и оцелея/ и се надявам,че инспекторите от Инспекцията на труда,които ще направят нужните разследвания,няма да се поддадат на манипулации и на изкушения.