Истината за провалаПровалът не означава, че сме се провалили…
означава, че просто още не сме успели.

Провалът не означава, че не сме постигнали нищо…
означава, че сме научили урок.

Провалът не означава, че сме глупаци…
означава, че имаме много вяра.

Провалът не означава, че сме посрамени…
означава, че имаме волята да опитаме.

Провалът не означава, че не притежаваме сила и умения…

означава, че трябва да направим нещо по различен начин.

Провалът не означава, че сме посредствени…
означава, че не сме перфектни.

Провалът не означава, че сме пропилели живота си…
означава, че имаме причина да започнем на чисто.

Провалът не означава, че трябва да се предадем…
означава, че просто трябва да опитаме по-настоятелно.

Провалът не означава, че никога няма да го направим…
означава, че просто ще отнеме малко повече време.
източник