Първото червено яйце

Някои може би я знаят тази приказка,а някои може би не.Трети пък навярно са я позабравили.Ами прочетете я:Мария Магдалена първа научила, че Исус Христос е възкръснал. Рано сутринта тя отишла в градината, където бил Божият гроб, за да помаже с ароматно миро израненото Христово тяло. Като се приближила, Мария намерила камъка, който затулвал входа в гробницата, търкулнат настрани и насреща й се появил възкръсналият Господ.

Мария Магдалена заедно с другите ученици обикаляла от място на място и навсякъде разказвала за смъртта и възкресението на Исус Христос и за Неговото учение.

Веднъж тя пристигнала в Рим и влязла в императорския дворец. Някога Мария била знатна и богата, затова като я познали, я пуснали да влезе при император Тиберий. В онези времена всички хора, които влизали при него, му носели някакъв подарък. Богатите му поднасяли скъпоценности, а бедните — това, което имали. Мария, някога богата жена, сега дошла без нищо, само с вярата си в Исус Христос. Приближила се към императора и му поднесла обикновено кокоше яйце.

— Христос возкресе!

— Как може някой да възкръсне от мъртвите?! — учудил се императорът. — Толкова е трудно да се повярва в това, колкото и, че бяло яйце може да стане червено.

В същия миг яйцето в ръката на императора станало червено. Императорът мълчал изумен.

— Воистина Христос возкресе! — казала Мария Магдалена. — Така както наистина това яйце стана червено!

Така с думите "Христос возкресе!" било подарено първото великденско яйце.

източник

Мили приятели и мои читатели, желая ви весели Великденски празници!