Красотата и Грозотата /притча/

Веднъж Красотата и Грозотата се срещнаха на морския бряг. И си рекоха една на друга: — Хайде да се изкъпем в морето. И те се съблякоха и заплуваха сред вълните. А подир малко Грозотата излезе на брега, сложи си дрехата на Красотата и продължи по пътя си. Красотата на свой ред излезе, ала не намери дрехата си и понеже бе твърде свенлива, та да остане гола, сложи си дрехата на Грозотата. И Красотата продължи по пътя си. И оттогава насетне мъжете и жените бъркат едната с другата. Ала има такива, които са зърнали лицето на Красотата и я разпознават въпреки дрехата. Има и други, които познават лицето на Грозотата и нейната дреха не я прикрива от очите им.
— от „Странникът“ на Халил Джубран, изд. „Фама“