Пробуждане за нещо ново


Така...отдавна не бях се задържала пред компа и пред блогчето си. Е,отдавна,отдавна-колко да е отдавна? От преди една година , когато бях на борсата и отчаяно се вглеждах в обявите за работа. После..., ами после попаднах на една що годе подходяща за мен и хоп-"главата в торбата", втурнах се подир обявата.
Длъжността на пръв поглед бе подходяща според ценза и опита ми - инженер-механик в една малка бургаска фирма за метални конструкции. Обаче истината не е такава, каквато ти я представят на прима виста. Нито обещаното заплащане. Както и да е. Изминаха 9 месеца на стрес, отчаяние и унижения, на къртовски извънреден труд, но незаплатен, на заплахи от уволнение и буквално пропъждане, за да се стигне до реалното такова под формата на съкращение. От 20 април ще съм пак волна птичка. А сега? Ами сега си "консумирам" полагащата ми се отпуска.
Въпреки прекомерния негативизъм, лъхащ от горните ми редове, все пак за мен този ми престой във фирмата бе и полезен. Натрупах доста опит като : деловодителка и личен състав, като снабдителка и в проучване на пазар и клиенти, изготвяне , както на оферти, така и на цялостна документация по ISO на завършените обекти и др.

Абе станах "пенкилер" в областта на малки и средно малки обекти от метални конструкции!

Шегата на страна, но опита ми като проектант ми помогна доста в разгадаването и оформянето на документалната част - чертежи,скици и изчисления и прочие.Особено за по-важните възлови обекти на "Лукойл".И тъй като ремонтът там приключи и нуждите на фирмичката от такъв специалист като моя милост също. Ами това е - "пито,но незаплатено".
Какво ще правя в бъдеще ли? Ами имам някои предложения в суров вид, но зя тях друг път и кога се "поизпекат".

А сега - релакс и зареждане на батериите!