АРТ - БАР "МЕД"

Една авангардна идея - да откриеш арт-бар със звучното и полезно наименование "Мед".А дали в Б-я има почва за такова начинание? А желаещи да рискуват, втурвайки се в такова начинание? А посетители? Мдам,доста питанки...Инак идеята си е дъ бест! Както виждате в самата атракционна програма са широко застъпени медоносната символика ,като започнем от търтей и пчела и стигнем до новата мода в облеклото на пчеларина . Освен това всяка напитка от безалкохолните до коктейлите,всяка хапка или бисквита са с мед.Едно сладко изкушение!