Пътят на Живота
Пътят на живота за невежия
е труден...

Пътят на живота за разумния
е лек...

Разбраното противоречие на едни носи радост,
а на други - скръб...

Ако скърбиш за това, което си разбрал,
не си познал живота...

Ако се радваш на това, което си разбрал,
си схванал светлите му страни...


Радвай се на това, което имаш
и смело напредвай по пътя към онова,
за което мечтаеш!


източник
3 Responses
  1. Анонимен Says:

    Животът е болезнено страдание, вече нямам желания........:).......чакам края.......  2. Savlena Says:

    @Мария,благодаря...то стана вечервече,но нека е спокойна и уютна за теб!:)
    @Анонимен/а/,не разбирам...дано е само плод на черен хумор този стон.