Линията на живота

Днес ще ви предложа ето това клипче, но без встъпителен коментар или
както се казва /списва/ под някои карикатури-"Без думи"..., а само повод за размисли.

0 Responses