Медуза / в слайд и легенда /

Слайдът

в него са показани някои от най-разнообразните и мистично красиви екземпляри от безгръбначните тип мешести, появили се преди 700 милиона години.

Легендата

Медуза, една от трите дъщери на морския дракон Форкин и титанидата Кето, наречени още горгони, била единственото им смъртно дете, но и превърнало се в последствие в най-ужасяващото на вид същество. Заедно със сестрите си Стено и Евриала живеела отвъд океана. В началото била дивна хубавица с много красиви коси, които богинята Атина превърнала в змии, след като бог Посейдон изнасилил девойката в храма й.

От този миг, страшното лице на Медуза вкаменявало всеки, който я погледнел. Героят Персей,син на Зевс и Даная, отсякъл главата й, докато спяла. Той се приближил до нея гърбом, като наблюдавал лицето й единствено отразено в излъскания му като огледало щит. Така избягнал опастността от вкаменяване. От кръвта й се родил крилатият кон Пегас и великанът Хризаор, а богинята Атина поставила отсечената глава на Медуза върху щита си.
2 Responses
  1. Роси Says:

    Много красота и релакс... Отпуснах се, благодаря ти, доста интересни интерпретации за медузите!


  2. Savlena Says:

    Роси,радвам се....Не са интерпретации,а по-скоро опит за друг поглед...извън зловещата легенда.:)