Поговорки от цял свят на тема ЖЕНАТА,ЛЮБОВТА И ВИНОТО

Красотата на едно лице трябва да се види на лунна светлина - тогава, когато гледаш наполовина с очите си, наполовина с въображението си.-персийска поговорка

Любовта е сладък сън, а женитбата будилник.-Испанска

Мъжът има избор кога да започне да обича, но и кога да спре.-Корейска

Като отиваш на война, кажи молитва; като тръгнеш на море, кажи две; като се жениш, кажи три.-Полска

Любовта кара времето да минава, а времето кара любовта да минава.-Френска

Мъжът, който не обича коня си и жена не може да обича.-Испанска

Любовта влиза в мъжа през очите, а в жената през ушите.-Полска

Мъжът е главата на семейството, а жената е шията, която върти главата.-Китайска

Ако не посочиш недостатъците на жена си, тя ще ги намери у теб.-Абхазка

Жената, ако пожелае и от магарето ще направи мъж.-Лезгинска

По-лесно е да спреш дъжда, отколкото момиче, което е тръгнало да се жени.-Абхазка

Блюдо без вино е като ден без слънце.-Френска

Момичето с много ухажори често избира най-лошия.-Италианска

Който има добра жена, не му трябва рай; който има зла жена, не му трябва пъкъл.-Българска

На жената сабя дай, но свобода не давай.-Турска

Жената има форма на ангел, сърце на змия и ум на магаре.-Немска

Всички девойки са добри. Тогава откъде се вземат злите жени?-Руска

Кучето е по-умно от жените. То не лае срещу господаря си.-Руска

Не виното - хората сами се опиват; не порокът – хората сами се подмамват в греха.-Китайска

Ако имаш вино за проливане, аз нямам глава за разбиване.-Българска


Когато сатаната не може да присъства лично на някоя вечеринка, изпраща вместо себе си виното.-Еврейска

В чашите се давят повече хора, отколкото в морето.-Немска

Църквата е близо, но пътят е заледен; кръчмата е далече, но ще стъпвам внимателно.-Руска

Първо човекът пие вино, после виното пие вино и накрая виното пие човека.-Японска

Престори се на умрял и ще видиш кой наистина те обича.-Африканска

Онези, които обичат най-много, ги ценят най-малко.-Руска

Който не те е обикнал миналата година, няма да те обикне и през тази.-Арабска
0 Responses