Химн многострадален

/на новоизлюпените хотелиери от първа брегова линия/


снимка тук

Хотелиерите се тръшкат
ужас ги тресе
че бурното море
свойте вълни носи
към първи редове.

Ой, ти, Черно море,
защо тъй ревеш,
нашто стройно
хотелско имане
ще го погребеш.

Гребенаров вика:
- Не бойте се, юнаци,
задръжте си страха,
ей, вижда се и
Гражданска защита.

Ой, ти, Черно море,
защо тъй ревеш,
нашто стройно
хотелско имане
ще го погребеш.
2 Responses