Разказ за два града


Един пътник наближил някакъв голям град и попитал една старица, седнала край пътя:
- Какви са хората в този град?
- Какви бяха хората там, откъдето идваш?
- Ужасна пасмина - отвърнал пътникът. - Злобни, подли, отвратителни във всяко отношение.
- Аха - рекла жената, - същите ще откриеш и в този град.
Едва отминал първият пътник, ето че се спрял друг и също попитал що за хора живеели в града. Старицата отново го попитала какви били хората там, откъдето идвал странникът.
- Прекрасни хора - честни, трудолюбиви и щедри до един. Тръгнах си с мъка на сърцето - заявил вторият пътник.
Мъдрата старица рекла:
- Такива ще ги откриеш и в този град.

Из „Най-хубавото на кратко"
3 Responses

  1. Анонимен Says:

    Сещам се за една българска приказка в този дух : - "седят група баби на височинка край селото и гледат как на мегдана се вие хорото на младите. По едно време едната запитала - абе онова на края дето се мята като недъгаво кое е? Как кое ма- отговорила друга не видиш ли внук ти гърбешкото Иванчо. А бабичката вметнала ей - как му приляга ..."