БОЖИЯТА ПРАВДА


(Руска народна приказка)

Преди много години Дядо Господ, придружаван от един Ангел, обикалял земята. Те срещнали едно момче. Дядо Господ го запитал:

- На колко си години, момче?

- На седемнадесет - отговорило момчето.

- Иди си, синко, дома, защото ето смъртта е в петите ти и не

ще бъде хубаво да умреш на пътя.

Смутил се Ангелът. Господ предрекъл смърт на момчето, което е живяло толкова малко, а, може би, е и съвсем невинно!

Но знаел той, щом Господ каже, така трябва и да бъде. И продължили пътя си Дядо Господ и Ангелът. Насреща им - стара баба. Живяла, живяла, състарила се... Прегьрбила се. Пита я Дядо Господ:

- На колко си години, бабо?

- На осемдесет - отвръща бабата.

- Хай, иди си с добро. Ще живееш още двадесет години. Тъй

ти отрежда Господ.

Още повече се смутил Ангелът. Момчето, което имало само седемнадесет години, трябвало да умре, а бабата, осемдесет-годишната баба - да живее още двадесет!

- Проясни ума ми, Боже! - помолил се Ангелът. - Помогни ми

да разбера волята Ти и да узная, защо тъй отсъждаш на момчето

и на бабата!

Господ отвърнал:

- Защото, ако това момче остане живо след седемнадесетата

си година, ще стане страшен разбойник и ще разплаче десетки

майки. А тая баба, която на младини е направила много грехове,

трябва още да живее, за да може да се очисти от греховете си.

източник-"Литературен сборник за православните християнски дружества и братства"
2 Responses
  1. morrt Says:

    Къде са бъдещите баби? Да ми се обаждате, ей!
    :)


  2. Savlena Says:

    morrt,хахаха,непременно ще те уведомя,защото хем имам син дето може да ме изненада/пу-пу ранко му е още,ама знае ли се?/,хем и ний сме били млади и палували...:)