Стихотворение за компютъра


Компютър имам си у нас,
играя на него цял час.
Пролет, лято, зима, есен-
виждам всяка нова песен.
Ден, седмица, месец, година, век-
постоянно съм нащрек!
Компютър, чудо имам аз,
и безброй игри в запас.

Дарина Кралева, 9 г., Стара Загора
източник
1 Response
  1. Анонимен Says:

    The οnly iѕsue to do ргіoг to choosing up аny bгаnԁ, is to
    thoroughly іnvestigatiοn it and sееk the adѵice
    of a speсialist.

    Also viѕit my web ѕite; http://www.mohibfriends.com