Подковата

Веднъж учениците на Айнщайн виждайки го да забива над вратата на лабораторията подкова, го попитали: — Професоре, нали ни казвахте, че не вярвате на суеверия?! — Да, но казват, че тя носи щастие даже на онези, които не вярват в нея - отговорил им той.

Подковата е един от най-популярните символи на късмета. Смятало се, че щом конят е подкован, той е защитен от вещици (вярвали, че желязото ги прогонва) и зли духове. Освен това, подковата е и символ на плодородието. Това е свързано с формата й на полумесец.
В християнството има една легенда за Дънстан*, свещения покровител на ковачи и ювелири. Веднъж в неговата ковачница се появил дяволът и поискал подкова за копитото си. Дънстан* познал дявола и започнал да го подковава толкова болезнено, че дяволът не изтърпял и започнал да моли за пощада. Дънстан го освободил само след като дяволът му обещал, че никога няма да се появява в място, където има подкова.
На пръв поглед подковата е един по-скоро сухопътен талисман. Но се оказва, че за моряците тя също е от значение. Ако се забие подкова към мачтата, над вратата на каютата или под полубата, то късметът задължително ще помогне на кораба. Именно затова на мачтата на фрегатата на знаменития адмирал Нелсън също имало закачена подкова.
Някои смятат, че щастие може да донесе само намерена, а не купена подкова и дори че подковата е желателно да бъде от задния крак на сива кобила. При това подковите се закачат по различен начин. Няма единно мнение по въпроса накъде трябва да бъде обърната тя. Руснаците я закачат обърната надолу. Много нации я закачат обърната нагоре — смята се, че тогава късметът няма да избяга (да се излее). А може да се закачи и в средно положение, тогава тя ще символизира буквата "С" - първата буква в името Христово (Christ).

източника и сведения за Дънстън* ще намерите: ето тук
0 Responses