Кокошката, която снасяла златни яйца


Един човек имал кокошка, чиито яйца били със златен цвят. Покрай тях той добил голяма слава, всеки давал мило и драго да се сдобие поне с по едно златно яйце. От него пак щяло да се излюпи обикновено пиле, но хората пазили златното яйце в гостната стая, за да им краси покъщнината.
Така човекът забогатял, а всяко забогатяване води до алчни мисли: „Я да заколя кокошката, белки открия в нея някакъв голям къс злато или поне някаква машинка за позлатяване. Тогава ще стана бижутер и богатството ще тече през пръстите ми.“ Колко му е да се приведе в изпълнение едно подобно хрумване?
Само че когато заклал кокошката, тя била съвсем обикновена кокошка, от която не ставало нищо друго освен една хубава каварма, при положение че готвачът също се случи добър!
Когато искаш да правиш каквито и да било експерименти, поне не коли. Ще се разочароваш.

автор:Радой Ралин
"Езопиада"
0 Responses