Пътят може да се види, когато...

Един любопитен монах запитал учителя си:
- Кой е пътят?
- Той е пред очите ви - отговорил учителят.
- А защо не го виждам?
- Защото мислиш за себе си.
- А вие? Виждате ли го?
- Докато гледаш на нещата от две страни, казвайки “аз не виждам” и “ти виждаш”, погледът ти няма да се промени - отвърнал учителят.
- Значи пътят може да се види, когато няма нито “аз”, нито “ти”?
- Е, когато няма нито “аз”, нито “ти"' кой е този, който ще иска да го види?


източник: ето тук
0 Responses