На Петя Дубарова


Едно писмо очаквам от Бургас.

Във синкав плик.

И с много пъстра марка...

Донесло лунен звън от Лунапарка

и на морето утренния глас.

Над градовете литнало само,

над пътища

и пропасти случайни,

задъхано от юношески тайни,

писмо очаквам -

твоето писмо...

Да носи близка дата пликът тих.

И мургав смях

във думите да свети...

Знам, няма да са много редовете -

денят ти беше кратък като стих.

Очаквам, Петя, както други път,

писмото от Бургас

да ме зарадва...

Повярвах много рано в твойта дарба.

Последен ще повярвам

в твойта смърт.

Георги Константинов
0 Responses