Любовта и Омразата

/малък опит за приказка/

Имало едно време две сестри-близначки-Любов и Омраза.Близначки,но разнояйчни -Любовта била бяла и красива,нежна и добра,а Омразата смугла и вечно намусена,кисела и изпепеляваща с думите си. Родени в един дом-дома на майчината Обич и бащината Доброта,те израсли и двете под нежните грижи на майка си и вниманието на баща си.Веднъж родителите им ги изпратили на аязмото с две стомни за вода.Вървели двете момичета хванати ръка за ръка,смеели се на птичките и облачетата в небето и радостно бърборели момичешки им ти работи.Неусетно стигнали до аязмото.Водата от него бликала неудържимо и весело се изливала в малко езеро.Това езеро било с формата на огледало-овално и леко зеленясало от годините.Тогава двете сестри на шега си нарекли,навеждайки се над окото на езерото, да видят там образа на своя любим.Първа се навела Омразата и видяла своя кисел и недружелюбен лик и един гарван кръжащ около него.Втора се навела Любовта над езерцето и видяла своя лик и един бял гълъб с цъфнало клонче в клюна си.Завидяла Омразата на сестра си и рязко отблъснала Любовта към езерото.Всичко станало толкова бързо и неочаквано...Чул се само един плясък от падащо тяло и след миг езерото обгърнало снагата на давещатата се Любов.Останала само една ръка над водата-самотна ръка,зов за помощ и сестринска подкрепа.Омразата бързо се отърсила след миг от това ,което е сторила и се замислила-"Ами сега на къде?Ако се върна у дома,майчината Обич и бащината Доброта ни очакват, какво ще им кажа?"
Решила Омразата да тръгне по света,но вече сам-сама без сестра си.Тичала през планини и полета,бродела през гори и нивя,но не могла да избяга от спомена за очите на сестра си-Любовта,доверчиво отворени ,усмихващи и се.И така до днес Омразата тича сиротна и нещастна,а Любовта?Тя се превърнала в белия гълъб от предсказанието на езерото.Каца от рамо на рамо и дарява щастие и топлина на хората.Омразата само се стреми да я догони и събира белите перца от гълъба.

автор:Савлена
2 Responses
  1. Блага Says:

    Много е хубава. Запленяваща и истинска.


  2. Savlena Says:

    Тенкс,Блага!Поводът,да се роди тази приказка, е ясен,нали?