Произход на името на град Бургас


Авторска статия на Димитър Георгиев - Даков

Произходът на името на град Бургас е изключително сложен. Той стои на границата между сблъсъка на две различни цивилизации - България и Византия. През повечето време градът-крепост е бил владение на Византия като границата е преминавала най-често по линията на река Ахелой, а самата река като граница е била зона на тежки сражения като в повечето случаи тези стратегически битки са печелени от страна на българите. От този превес на силите в областта на град Бургас възниква и гръцкото име населеното място през неговото византийско владичество от Средновековието (X век) - Пиргос. Името Пиргос означава "град крепост", град кула", "град кале". Ето защо при Симеон за първи път и след блестящата битка при Ахелой градът Пиргос става за първи път и впоследствие трайна териториална придобивка на България. Очевидно по времето на Симеон и след това името приема своя български аналог. Знаейки значението на думата пиргос, българите са му дали своя българоезичен аналог съществуващ още тогава в българския език - думата бургос. Такъв град има и на територията на днешна Испания като съвсем сериозно се предполага, че негови създатели са българите от армията на Теодорих(Аларих), завзела Рим и довела до разпадането на Римската империя. Съставена от сборни племена и със значително присъствие на български конни войни , армията на Теодорих остава траен отпечатък в историята на Запад като на територията на Апенините и Пиринеите и до днес има запазени български топоними. Един тях е и испанския град Бургос. Името на испанския град е пълен аналог по произход, език и генезис на българския град Бургас. Името Бургус, Бургос или Бургас означава също крепост и има българоезичен произход. Оттук произлиза и съставното име за град-крепост на много германски градове през средновековието - много от тях завършват с окончанието -бург, което като аналогия е българския езичен вариант на гръцката дума за каре и крепост - пирг. Такова българско окончание имат и съвременните европейски градове като Хамбург, Страсбург,Мекленбург, Вюртенбург, Магдебург, Бранденбург, Ротенбург, Попенбург, Олденбург, Люнебург, Дуисбург, Сиегбург, Марбург, Фрайбург, Регенсбург, Вюртсбург, Диебург, Ашафенбург. Не можем даже да си представим колко и какво сме дали на цивилизацията на Европа, за да заслужаваме в днешно време нейното височайшо политическо презрение. Трябва да се прави разграничение между названията Пиргос и Бургас, защото те не са идентични, а са по-скоро две имена с разноезиков произход. Градове с името Пиргос има и днешна Сърбия и в полуостров Пелопонес в днешна Гърция, заедно с имената на няколко села пак там - Пиргос и Карапиргос.
Тази последица всеки средновековен град на Германия в Средна Европа да се казва бургус и да окончава на това име само показва какви са мащабните последствия на хунската инвазия и колко многочислен е бил българския народ в нея. Бургус или още бургос е транслитерираната западна форма за името "българин", което няма как да не е така, щом във всеки един език всеки народ по свой начин изговаря името на българите, защото не са срещали друга подобна култура и езикови особености преди това и самите те не присъстват в техните култури. Последното заключение обаче наистина се нуждае от строги и последователни лингвистични изследвания, за които Института за български език към БАН все още мълчи. Може би защото чака своята политическа поръчка и финансиране за да изфабрикува желаните тези.
В необичайното наименоване на германските векове вероятно датирано по времето на хунското присъствие в Европа се крие цял един нов и твърде необходим термин. Редно е да наречем имената на германските градове, завършващи на окончание бург с нова научна терминология. Редно е те да се наричат "градове бургуси".
В науката все още няма точно обяснение на трансформацията довело до замяната на окончанията -бург в - берг. Това е въпрос, който тепърва търпи анализ и научно обяснение.

източник:http://apollon.blog.bg/izkustvo/2009/10/09/proizhod-na-imeto-na-grad-burgas.413028

Благодаря на автора за любезното съгласие да публикувам в блога си тази статия!
0 Responses