Двамата монаси


Двама монаси отивали на поклонение и стигнали до брод над една река. Там видели момиче в красива премяна, което очевидно не знаело какво да направи, защото реката била придошла, а то не искало да намокри дрехите си. Без излишни приказки, единият от монасите качил момичето на гърба си, пренесъл го на другия бряг и го оставил на сухата земя.
Монасите продължили пътя си. След около час другият монах притеснено заговорил:
— Разбира се, че не е правилно да се докосва жена. Това е в противоречие с правилото да нямаш близки контакти с жени. Как можа да нарушиш законите на монасите?
Монахът, който пренесъл момичето, продължавал да върви мълчаливо. Накрая казал:
— Аз я оставих край реката преди цял час, а ти защо продължаваш да я носиш?

Ирмгард Шлъогел
(Мъдростта на дзен учителите)
0 Responses