Над морето


Из морски ширини отсечена,

скала изстъпва строен стан,

долавя взора й далечен

отблясъци от бърза бран.И ето, облак над морето

полита, нейний сън пленил,

там скрити тайни той прочете,

що с клетва бог е вкаменил.И мигом яркосинкав огън

стопи студена строга плът,

из ужаса на сетно сбогом

блажени възгласи ехтят.

автор:Теодор Траянов
източник:тук
0 Responses