27 октомври-150 години от рождението на проф.Балан


Първият ректор на СУ”Св.Климент Охридски” е бил професор Александър Стоянов Теодоров-Балан, доживял всъщност почти 100г./роден на 27 октомври 1859г-починал на 12 февруари 1959г./.Или в настоящата ни 2009г. се навършат 150г. от рождението му и 50г. от смъртта му.
Кой е в същност проф.Балан?Не,няма да навлизам в биографични детайли и подробности .Който иска да прочете биографията му-посочила съм линк в края на статията.
Бих искала да насоча вниманието ви над факта,че научното наследство ,дарено ни от акад. Балан, се определя на 866 заглавия на книги, студии, статии и бележки, от които 310 са посветени на българския език. Негов принос в съвременния български език са думите: възглед, дейност, заплаха, излет, летовище, общувам, поява, предимство, становище, съвпадеж, творба, украса, усет и мн. др.Основно място в научните му занимания заемат изследванията, посветени на граматическия строеж на българския език, особеностите на българската звукова система, борбата с чуждиците, обогатяването на езика с народни думи и др. Публикува изследвания и в областта на литературната история.Всъщност той е един от първите радетели за чист български език и се явява така да се каже новатор в отсяването и отърсването на съвременния български език от чуждиците ,както и архаичните форми- наследство от падежите в старобългарския език.
Сега обаче ще спра със сухата теоретична част и бих искала да споделя с вас едно негово писмо до министъра на просветата по това време,в отговор на прочетеното от вестниците си уволнение от ректорския пост на СУ”Св.Климент Охридски”:

„Господин Министре,
С душесмут окосъзрях вестилище във вестопродавците всекидневни, че е сторена изпъдица на самоличността ми от Вашето просветилище народно поради несгодие стареско. Това вля злиногорчило в душепокоя ми и ме подтикна към устопсувани матерни мръснословия. Защото ако ме олицесъзрете ще заключите, че съм душесвет, сърцемлад и в прекрасно якотелесие. Никакво колянослабие и кръстонемощни поличби не са ме спохождали. Храноплътните ми желания са като у новобрачни. Гълтанището ми, коремието и продължаващите ги телесни добавки са в изправност. Сърцетупът ми е нормален, кръвотласъкът е естествен, а любощенските подсети- непрестанни. При това младосърцие и якотелесие бива ли да ме подвергавате на изпъдица?

С настоящето буквописано заявление Ви моля да не ме изпращате в пенсионно пустовремие, а и в бъдновремие да ме оставите на трудотворно занимание.

Последно допълнение:
Виж, ако става реч за проф. Влахов, той макар че е в ергенски самолиб, изпадна в кръстонемощие и в комай пълен угас на любощенските подсети. Ето защо неговата изпъдица е по- належаща.

проф.Ал.Тодоров- Балан”


биография на проф.Балан ето тук
0 Responses