Лястовицата-митология и символика


Ще започна с пословицата:"Една лястовичка пролет не прави".Да,така е,но появата на лястовицата винаги буди надежда за ново начало,за утро-пречистено и светло,за пролетно пробуждане на света и самите нас,за бащина мъдрост и домашен уют.Всъщност най-древната легенда за лястовичката гласи следното:
"Легендата за Прокна, дъщерята на атинския цар Пандион, е неразделно свързана с легендата за нейната сестра Филомела. Омъжена за тракийския цар Терей, който дошъл на помощ на баща й в някаква война, Прокна родила от него сина си Итис. Понеже Терей прелъстил Филомела, Прокна решила да го накаже за назидание. Тя убила своя син, нарязала го на части и го сготвила в казан, за да го поднесе като ястие на мъжа си. По-късно, когато той опитал ястието, му казала истината и успяла да избяга заедно със сестра си. Обезумял от мъка, Терей се спуснал да ги преследва и щял да ги настигне, ако двете сестри не се обърнали към боговете с молба за пощада. И двете били превърнати в птици: Прокна станала красив славей, а Филомела - грациозна лястовица."
В митологичните представи образът на лястовичката има широка символика.Сега ще се опитам да ви ги представя под формата на кратка ретроспекция на тълкуването на лястовицата ,като символ и на някои поверия,свързани с нея:
-В гръцкия мит за двете сестри Прокна и Филомела боговете превръщат Филомела в лястовичка, а Прокна — в славей. Звуците, които издава лястовичката, се обясняват именно с това, че Терей, мъжът на Прокна, изрязал езика на Филомела.
Според друга версия издаваният от лястовицата звук приличал на вика на каещата се душа, когато огласяла своето разкаяние. "Лястовицата поглъща хпраната си, не кацвала, а летейки - така и човекът, далеч от тленното, трябва да дири небесното... Зададе ли се зима и студ, лястовицата отлита отвъд моретата - тъй и човекът трябва да бяга от горчивините и студа на света и в топлотата на любовта да изчаква, докато вразовете на изкушението се отстранят от духа му." (Unterkircher)
В гръцката митология лястовицата е птица, посветена на Афродита.
-В египетския мит за Озирис и Изида, търсейки своя съпруг, Изида всяка вечер се превръщала в лястовица и оплаквала своя любим Озирис.
-Лястовичката се смята за едно от въплъщенията на Иисус Христос. В християнската символика онези, които се обръщат с молитвена просба към Бога, се уподобяват на лястовички, които са винаги гладни и страдащи.Младата лястовичка е символ на жаждата за духовна храна.
Лястовичката е предвестник на доброто, щастието, началото, което обаче не винаги е гарантирано. Спомнете си пословицата "Една лястовичка пролет не прави". Тя се среща още у Аристотел и Аристофан. Лястовичката олицетворява надеждата, положителния преход, възраждането, утрото, пролетта, изгрева на слънцето, прилежността, домашния уют, бащиното наследство.
Лястовичката, прелитаща зад морета и океани, се свързва с другия сват, със смъртта, явява се посредница мужду смъртта и живота, далечното чуждо море и близката родна земя. Оттук идва и един друг кръг асоциации, свързани с тези представи. Лястовичката, която влиза през прозореца, напомня за смъртта. Тя е символ на опасност, на нестабилността и ненадеждността на живота, щастието и уюта. Това символично значение на образа на лястовичката има развитие в литературата и изкуството почти до наши дни. Асоциира се с вълни и върба. В поезията често тя е забравената дума, неизреченото слово.
В гръцко-римската традиция ластовичката е посветена на Афродита (Венера).
-В Египет лястовичките са посветени на Изида като Великата Майка. Те са "вечните северни звезди", летящи над Реката на Живота.
-В Китай лястовичката означава дръзновение, опасност, вярност, приближаващ успех, благоприятни промени.
Китайците означават лястовичката с пиктограма или традиционна рисунка, на която се изобразени главата, тялото, крилата и опашката на тази птичка.Ако долети лястовичка и започне да си прави гнездо на ново място, независимо дали това е къща или магазин, това предвещава късмет в скоро време или благоприятна промяна за собственика на магазина или живущите в този дом.Женския глас сравняват с чуруликането на лястовичка, а гнездото на лястовичката метафорично се използва, когато става дума за опасно място.
-В шумеро-семитската традиция лястовичката е символ и облик на богинята Нина, Великата Майка.
-В Япония олицетворява ,както и невярност,така и привързаност към дома, и майчина грижа.
-В хералдиката се изобразява като Мартлет, Мерлет или Мерлот и символизира по-малките синове, които нямат своя земя.
Във всички култури лястовичката е символ на пролетта и възраждането. Според вярванията, тя олицетворява силите на доброто и е посредник между хората и Бога. Ако ластовичка е свила гнездо под покрива на твоя дом, това е знак за добри новини, може би за очаквана рожба.
Талисман във вид на лястовица ще ти дари съобразителност, въображение, талант и ще ти помогне да реализираш мечтите си и фантастичните си идеи в живота. Затова лястовичката толкова често присъства върху поздравителни картички и заедно с мартеницата се подарява символична лястовичка.
-Лястовицата, заедно с кукувичката (ангел-пазител, който носи ключовете от рая) и щъркела (свещена птица, предвещаваща щастие) е един от националните символи на Украйна, символ на богатство и роднински връзки.
За нас българите лястовицата е само една прелетна птичка,символ на настъпването на пролетта.Обаче бялата лястовица,този феномен на природата,описан и отчаяно търсен в разказа "По жицата" на Й.Йовков,се превръща в символ на надеждата и вярата ни като нация в бъдещето-по-здраво,по-пълноценно и по-добро.Дано я открием и запазим за дълго в душите си- чиста и бяла. Дано!

ползвани материали от :http://margaritta.dir.bg/
0 Responses