АД И РАЙ - СЪЩИНСКАТА РАЗЛИКА


Един човек разговарял с Господ за Ада и Рая. Господ му рекъл:

- Ела да ти покажа Ада.

Влезли двамата в едно помещение, където група хора седели на маса около огромна паница с гозба. Всички до един били изпосталели и измъчени от глад. Всеки държал в ръката си лъжица, с която стигал до казана, но всяка лъжица имала дръжка по-дълга от ръката, така че не можели с нея да стигнат до собствената си уста. Страданията им били ужасни.

- Ела сега да ти покажа рая - рекъл след известно време Господ.

Влезли в друга стая, която била същата като първата - паницата с гозбата, групата хора, същите лъжици с дълги дръжки. Но тук всички били сити и щастливи.

- Нищо не разбирам - рекъл човекът. - Защо тук всички са щастливи, а в другата стая нещастни, нали иначе всичко беше еднакво?

Господ се засмял.

- Много просто - рекъл. - Тук са се научили да се хранят един друг.

Ан Ландерс

Из “Пилешка супа за душата”
0 Responses